Microsoft tạm dừng khẩn cấp bản cập nhật Win11 KB5007651

Gần đây, Microsoft phát hành bản cập nhật KB5007651 cho Win11, nhưng theo phản hồi của người dùng bản cập nhật có những vấn đề . Sau khi cài đặt bản cập nhật, Windows Security sẽ xuất hiện thông báo "local Security authority protection is off. Your device may be essential" ( Chế độ bảo vệ Local của bạn đã bị tắt , thiết bị của bạn có thể bị tấn công).

Local-Security-authority-protection-is-off.-Your-device-may-be-vulnerable.jpg

Điều này có nghĩa là bản cập nhật Windows 11 KB5007651 đã gây ra lỗi trong quy trình Quy trình bảo vệ cơ quan bảo mật cục bộ (Local Security Authority Protection, LSA). Local Security Authority (LSA) là một tiến trình quan trọng của Windows để xác minh danh tính người dùng.

Microsoft đã thừa nhận sự cố và ngay lập tức tạm dùng khẩn cấp việc phát hành bản cập nhật KB5007651 tới người dùng . Microsoft dự kiến sẽ tiếp tục phát hành bản cập nhật mới sau khi sự cố được khắc phục.

LSA chứa quy trình Dịch vụ Máy chủ Cơ quan Bảo mật Cục bộ (LSASS), quy trình này có thể xác thực thông tin đăng nhập cục bộ, từ xa của người dùng và thực thi các chính sách bảo mật cục bộ.

Dưới đây là cách khắc phục tạm thời lỗi "Local Security authority protection is off. Your device may be vulnerable” .

  1. Mở Windows Registry Editor.
  2. Tìm đến : Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  3. Hãy chắc chắn rằng bạn có RunAsPPL và RunAsPPLBoot. Nếu bạn không có RunAsPLLBoot, tạo DWORD các mục cho RunAsPPL và RunAsPPLBoot.
  4. Giá trị cho cả hai mục đều là 2.
  5. Khởi động lại máy

Nếu bạn không am hiểu về Registry hãy dừng ngay cập nhật và đợi Microsoft phát hành bản cập nhật mới.

Nguồn: VN-Z.vn

Share: